Loading...
Софтуер за 3D моделиране2017-07-21T16:45:03+00:00

Софтуер за 3D моделиране

3D принтерите могат да произвеждат предмети чрез компютърен дизайн или 3D сканиране, а някои от 3D софтуерните приложения за дизайн са достъпни безплатно. Някои софтуери за 3D моделиране, които могат да бъдат използвани без заплатен лиценз са:

 • Google SketchUp
  Google SketchUp е достъпна програма за 3D моделиране, която запазва някои от силните страни на тяхната „Pro“ версия. Безплатната версия позволява да се експортира 3D модели към DAE и KMZ файлов формат, а и дава възможност да се запазят параметрите на изработения 3D модел и в по-известни формати като “screenshots” BMP, JPG и TIF файлови формати (формати, използвани в програмата Adobe PhotoShop). SketchUp също включва интегрирани инструменти за качване на съдържание в Google Earth и 3D Warehouse на Google. В рамките на програмата може да се настрои перспектива, за да се види (например) скица от различни ъгли, а също така може да се поставят етикети на моделите.

 

 • 3DTin
  3DTin е 3D приложение за моделиране на базата на браузър, което не се нуждае от инсталиране, но изисква всяка създадена 3D скица да бъде споделена в Creative Commons. С 3DTin може да се експортват 3D проектите в .STL, .OBJ и .DAE файлови формати. 3DTin разполага сбиблиотека от шаблони и интуитивен интерфейс, както и уроци. Моделите се съхраняват в облака, така че могат да са достъпни и да бъдат споделени с всеки, като се ползва уникален URL. За частно съхранение е необходима регистрация и заплатена вноска за членство.

 

 • Blender
  Blender е свободно достъпно приложение за 3D моделиране. Blender обикновено се използва за създаване на анимационни филми, визуални ефекти, 3D отпечатани модели, интерактивни 3D приложения и видео игри. Когато става дума за 3D печат, функциите на Blender включват моделиране, текстуриране, скулптуриране и композиране. Blender използва свой собствен файлов формат, BLEND, но този тип файл може да бъде конвертиран в други файлови формати с друг софтуер.
 • OpenSCAD
  OpenSCAD е OpenGL приложение за 3D моделиране, което позволява да се създават твърди 3D CAD обекти. Вместо интерактивно моделиране, OpenSCAD представлява 3D компилатор. Приложението чете данни от скрипт и след това прави модел на базата на този скрипт. OpenSCAD използва техника, наречена Constructive Solid Geometry, създавайки сложна повърхност или предмет, с помощта на булеви оператори за комбиниране на обектите. OpenSCAD може също да извлича форми от AutoCAD DXF файлове. В по-голямата си част, резултатите от компютърните алгоритми на геометрията се превеждат в 3D .STL файлове.
 • Tinkercad
  Tinkercad е базирано на уеб браузър приложение за моделиране. Tinkercad използва WebGL за съхранение на 3D-моделите. Специално пригоден софтуер за лазерно рязане, Tinkercad предлага експортване на . SVG файлове, както и импорта на големи 2D и 3D файлове. Tinkercad се интегрира директно с инсталирания 3D принтер, поддържа всички принтери на пазара, както и стандартните .STL файлови формати. Tinkercad също така разполага с голям набор от уроци, които ще ви помогнат да започнете работа с приложението.

С наличните опции за безплатен софтуер за 3D печат не е нужно високо квалифицирана специализация, за да се започне печат на 3D обекти. Макар че тези опции са безплатни, повечето от тях предлагат и допълнителни, платени версии на софтуера си, с по-големи възможности за по-сериозна работа.