Loading...
За материалодобавното производство2017-07-21T16:43:03+00:00

Предимства на технологията 3D принтиране

Предимствата на 3D принтиране са много и предоставят отлични възможности за:

Локално производство за истинско търсене

Материалодобавното производство дава възможност за локално производство. Това от своя страна ни позволява вече да не правим рисковани предположения за търсенето на даден продукт, а да се доближим до истинското му търсене. Вече имаме възможност евтино и бързо да произвеждаме в малки
и средни серии.

Занижено потребление на ресурси

В материалодобавното производство, за разлика от традиционното, може да се ползва само толкова материал, колкото действително е нужен за самия обект. С добър дизайн и архитектура загубата на материал може да се сведе до наистина пренебрежим минимум, най-често няколко грама.

Ефективност на
производството

Интелигентният дизайн при поставянето и подреждането на обектите при принтиране също прави производството ефикасно и предоставя възможност за принтиране на много обекти без прекъсване на работата на принтера и с минимални загуби на материал.

Бързо прототипиране
създаване на модели

Процесът на бързо прототипиране е изключително успешно приложим с технологията за 3D печат. При нужда от корекции или промени дизайнът може бързо да бъде променен и моделът – принтиран наново, готов за следващ оглед или проверка. Това дава възможност за гъвкава и бърза алтернатива на иначе трудната изработка на
мостри и прототипи.

Персонализиране на
производството

С големи партиди и скъп транспорт от чужбина, досега персонализирането на производството беше трудно за реализиране. Локалното производство посредством 3D принтирането вече позволява всеки един обект да бъде персонализиран и проектиран за и дори от самия клиент. Производството вече е
индивидуализирано.

Резервни
части

При повреда или счупване материалодобавното производство ни дава възможността сами да произведем и изготвим нужната част локално и бързо.