Loading...
Студентски практики2018-04-16T15:14:59+00:00

В началото на 2015 година фирма easy3D се включи в проекта „Студентски практики“ , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси“. Всеки бакалавър или магистър в рамките на своето следване може да кандидатства един път за практическо обучение, което съответства на изучаваната от него специалност или избрано професионално направление.

Предлагаме 5 стажантски позиции : 3D моделиране, 3D сканиране, 3D принтиране, 3D технологии и проектиране на машинни елементи, ако студентите се обучават в едно от следните професионални направления: информатика и компютърни науки, машинно инженерство, електроника, електротехника и автоматика, комуникационни и компютърна техника, архитектура, строителство, геодезия, общо инженерство, изобразително изкуство, археология.

Записването става чрез електронната система на проекта – http://praktiki.mon.bg/sp/. За успешно приключило се счита практическо обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв